Mujeres en Red
twitter
twitter


Curs: La transmissió d’estereotips als mitjans de comunicació. Barcelona

Del 10 de gener al 14 de febrer 2007

Visitas: 2116    {id_article}  

ESCOLA DE LA DONA Programa d’ensenyaments de Gènere i Societat

Coordinació: Carolina Barber, periodista

L’objectiu del curs és identificar els estereotips sexistes que es transmeten en els mitjans de comunicació i analitzar quines són les alternatives que es poden fer servir. A més dels mitjans de comunicació generalistes n’hi ha d’altres tipus, com els electrònics-digitals i els de proximitat. S’analitzarà si aquests mitjans també reprodueixen estereotips.

Metodologia de treball: La primera part de cada sessió introduirà conceptes teòrics, mentre que a la segona es treballaran exemples pràctics per a aprendre eines per a realitzar una comunicació no sexista.

El curs constarà de 6 sessions de 4 hores cadascuna ( 9-13h ): 12 teòriques i 12 pràctiques.

1a sessió: 10 gener Què són els estereotips? És possible informar sense estereotips? Estereotips sexistes: Quins estereotips fem servir? Diferència entre sexe i gènere. Com actuen els mitjans de comunicació? Com transmeten els estereotips? La finestra del món: la TV. Carolina Barber, periodista

2a sessió: 17 gener Publicacions periòdiques institucionals. Els mitjans de proximitat versus el llenguatge políticament correcte. Carolina Barber, periodista

3a sessió: 24 gener La premsa escrita, la ràdio i la TV. Com parla de les dones i dels homes la premsa diària, els setmanaris i la premsa del cor? Llenguatge parlat: Informatius, tertúlies, magatzins. Montse Puig, periodista

4a sessió: 31 gener Rols de gènere en les sèries de televisió. Monitoreo: Qui surt i com surt a les informacions dels mitjans? La màxima audiència. Com s’escriuen els guions. Quin llenguatge es fa servir? Montse Puig, periodista

5a sessió: 7 febrer Aportacions dels mitjans digitals. E-radio. Blogs. Webs. Youtube. Són diferents aquests mitjans dels generalistes? Fernanda Zanuzzi, periodista

6ª sessió:14 febrer Els estereotips sexistes: què transmet la publicitat? Evolució dels estereotips a la publicitat i revisió de la situació actual. Carmen Freixa, psicòloga

Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la UAB (1,5) Preu públic: 79€ Lloc de realització i matriculació:
Espai Francesca Bonnemaison - Escola de la Dona,
San Pere més baix, 7-08003 Barcelona
Telf: 93.402.27.62/93.404.91.106-7 edona@diba.es2006-12


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista