Mujeres en Red
twitter
twitter

[Por ]

XX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere: Vint anys dempeus: feminisme social i feminisme acadèmic

Palma de Mallorca, del 9 al 12 de juliol de 2019

Visitas: 3947    {id_article}  

Direcció:
Esperança Bosch Fiol, Departament de Psicologia, UIB
Victòria A. Ferrer Pérez, Departament de Psicologia, UIB

Coordinació:
Virginia Ferreiro Basurto, Departament de Psicologia, UIB


Matrícula
Curs gratuït (per rigorós ordre d’inscripció)

Fins al 15 de juny de 2019

Nombre de places: 99

- >Formulari de matrícula

Lloc: Centre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10, Palma

Destinataris: Estudiants de grau i màster de diferents disciplines i totes les persones interessades en temes de gènere, igualtat i evolució de la societat.

Organitza: Universitat de les Illes Balears
Finançament: Institut Balear de la Dona. Conselleria Presidència GOIB

Enguany commemoram l’edició número 20 del nostre curs, que va començar el 1997 i s’ha impartit ininterrompudament entre 1997 i 2011, i des de 2014 fins a enguany. Durant aquests anys han passat moltes coses en tots els àmbits en general, i també en el feminisme social i en l’acadèmic. Alguns han estat esdeveniments molt positius, com ara la incorporació del feminisme a l’agenda social, política i també acadèmica del nostre país i del món. N’hi ha d’altres que són realment preocupants, com ara la forta reacció patriarcal envers els assoliments efectius de les dones. En aquest context, hem considerat adient dedicar aquest curs a reflexionar sobre les fites assolides i les estratègies per continuar avançant.

Continguts

Dimarts, 9 de juliol

16 h Lliurament de material

16.30 h Inauguració del curs a càrrec de:

Conseller/a de Presidència del Govern de les Illes Balears

Magnífic senyor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears Senyora Joana Maria Seguí, Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Directora de l’Institut Balear de la Dona

Senyora Esperança Bosch, codirectora de la XX Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

17 - 18.30 h Conferència inaugural: «Feminisme social i feminisme acadèmic: aliances i reptes per avançar en l’agenda comuna», a càrrec de Montserrat Boix, periodista, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Barcelona.

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB

18.30 - 20.30 h Taula rodona: «Present i futur del feminisme social i acadèmic»

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB

— Anna López Manuel, integrant del Moviment Feminista de Mallorca

— Altres participants pendents de confirmar

Dimecres, 10 de juliol

10 - 11.45 h Conferència: «Feminisme i recerca psicosocial: un trajecte d’anada i tornada», a càrrec de Jesús López Megías, catedràtic del Departament de Psicologia Experimental de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, departament que dirigeix des de 2016.

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB

11.45 - 12.15 h Pausa i cafè

12.15 - 14 h Conferència: «Una anàlisi feminista del sistema penal, vint anys després», a càrrec d’Elena Larrauri Pijoan, catedràtica en Dret Penal i Criminologia en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB

14-16 h Dinar

16-20 h

Taller 1: «Abordatge de les violències sexuals des d’una perspectiva feminista»

Coordinació: Virginia Ferreiro, professora del Departament de Psicologia de la UIB

Objectiu: les dones i les nines són i temen ser objecte de distintes formes de violència sexual als espais públics, des de comentaris sexuals no desitjables i grapeigs, fins a violacions i feminicidis. Ocorre al carrer, al transport públic, a l’escola, al lloc de treball i immediacions, al parc, en instal·lacions de salut pública, i en punts de distribució d’aigua i aliments. Aquesta realitat redueix la llibertat de moviments de les dones i nines i la seva capacitat de participar en l’escola, la feina i la vida pública; els limita l’accés als serveis essencials i de poder gaudir d’oportunitats culturals i d’oci, i repercuteix negativament en la seva salut i el seu benestar. A partir d’aquí, es fa necessari saber quines actuacions i intervencions es duen a terme i quin es el procés de disseny i implementació dels diferents protocols.

Hi participarà:

Nieves Prado Soto, pedagoga social i experta en xarxes socials i violència de gènere. És professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, i membre del grup de recerca consolidat GREDI-DONA. Entre altres publicacions, és coautora del Cuestionario de violencias de género 2.0 (UB, 2015) i participa com a professora en diferents títols de postgrau i en cursos i jornades sobre violència de gènere en adolescents.

Taller 2: «Antirumors sexistes»

Coordinació: Miquel Far, professor del Departament de Psicologia de la UIB

Objectiu: es treballaran eines adreçades als homes per contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els falsos rumors que circulen sobre la igualtat entre dones i homes, i que dificulten l’avanç de les pràctiques igualitàries en els homes. Està orientat a la capacitació per a la sensibilització. Pretén ser una eina de suport per entrenar les habilitats i actituds que afavoreixen la sensibilització a favor de la igualtat basada en el diàleg i aprenentatge cooperatiu. Així mateix, tracta d’aportar una base de coneixements sòlida a les persones que desitgen desenvolupar una tasca sensibilitzadora activa per frenar els falsos rumors sexistes.

Hi participarà:

Josetxu Rivière, especialista en igualtat i masculinitats a la consultoria Aizak Masculinidades. Diplomat en Magisteri, Educació Primària, i màster en Igualtat entre Dones i Homes. Actualment, és coordinador del programa Gizonduz de Emakunde a l’Institut Basc de la Dona, encaminat a promoure la conscienciació i participació dels homes en la lluita per la igualtat entre dones i homes. És membre de la Xarxa Homes per la Igualtat. Entre els seus treballs trobam diversos articles i ponències sobre els homes i la igualtat, l’amor romàntic i les relacions d’igualtat, o la prevenció de riscs laborals i les masculinitats, entre d’altres.

Dijous, 11 de juliol

10 - 11.45 h Conferència: «Repensar la història. Una reflexió des d’Arenal. Revista de Historia de las Mujeres», a càrrec de Cándida Martínez López, catedràtica d’Història Antiga de la Universitat de Granada. Ha estat directora de l’Institut d’Estudis de la Dona de la Universitat de Granada (2000), directora d’Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, coordinadora del programa de Doctorat en Estudis de les Dones, Discursos i Pràctiques de Gènere de la Universitat de Granada, i investigadora principal de diversos projectes i grups de recerca. Quant a publicacions, és coautora, entre d’altres, de Cartografías de género en las ciudades antiguas (Granada, Colección Feminae, 2017), de Matronazgo y arquitectura. De la antigüedad a la Edad Moderna (Granada, Colección Feminae, 2016), d’Escuela, espacio de paz. Reflexiones desde Andalucía (EUG, 2013), o d’Historia y arqueología del sureste peninsular en los inicios del siglo XX (EUG, 2011).

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB

11.45 - 12.15 h Pausa i cafè

12.15 - 14 h Conferència: «Què significa la perspectiva de gènere en l’àmbit judicial», a càrrec de Joaquim Bosch Grau, llicenciat en Dret (Universitat de València).

Presentació: Enrique Urbano, graduat en Dret i col·laborador de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

14-16 h Dinar

16-20 hores Taller 3: «Medi ambient, salut i gènere»

Coordinació: Elisa Bosch Donate, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB

Objectiu: la Revolució Industrial va introduir més de 80.000 substàncies químiques en les nostres vides, i hi ha evidències de nombroses malalties i altres trastorns de la salut per causes ambientals. Tot això requereix, entre altres coses, una mirada de gènere, tant sobre les malalties i els trastorns que provoquen, com sobre les possibles actuacions per prevenir-los i tractar-los. Però la medicina tradicional s’ha caracteritzat, precisament, per fer una anàlisi androcèntrica; ha estudiat la realitat i els problemes des de l’òptica masculina i ha obviat la mirada de les dones. Per això, aquest taller se centra a revelar aquests biaixos androcèntrics i a aportar claus noves per analitzar la nostra salut des d’una perspectiva de gènere.

Hi participarà:

Carme Valls, endocrinòloga, directora del programa CAPS, Dona, Salut i Qualitat de Vida, a Barcelona, des de 1989. Ha estat directora del I Congrés Internacional Dona, Treball i Salut (Barcelona, 1996) i en va inaugurar el II Congrés a Rio de Janeiro (1999). Combina la publicació de llibres i articles especialitzats en els seus temes d’investigació i l’organització i la participació en activitats divulgatives. Entre les seves publicacions recents podem esmentar: Mujeres invisibles para la medicina (De Bolsillo, 2006), Mujeres, salud y poder (Cátedra, 2009), Medio ambiente y salud (Cátedra, 2018).

Taller 4: «Les cartes d’Elena Francis, una educació sentimental durant el franquisme»

Coordinació: Enrique Urbano, graduat en Dret i col·laborador de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

Objectiu: el consultori d’Elena Francis, un programa radiofònic destinat al públic femení que va estar en antena des de 1950 a 1984, va reproduir l’ideari de la Secció Femenina i el nacionalcatolicisme mitjançant consells morals que eren escoltats massivament. Les cartes que varen escriure les oients constitueixen una història de violència i desarrelament. El taller té com a objectiu reflexionar sobre la situació de la dona en l’àmbit domèstic, social i laboral durant el franquisme a partir d’una selecció d’aquesta correspondència.

Hi participaran:

Rosario Fontova i Armand Balsebre. Rosario Fontova és llicenciada en Ciències de la Informació (Secció Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va fer estudis de doctorat sobre Periodisme i Literatura. En la carrera professional, s’ha especialitzat en periodisme cultural escrit, fonamentalment en els àmbits de l’art, la literatura, l’arquitectura i el patrimoni, i ha desenvolupat tasques a El Noticiero Universal i a El Periódico de Catalunya, entre altres mitjans de comunicació. La història ha estat una de les seves àrees d’interès, i hi ha dedicat treballs centrats en l’estudi i anàlisi de la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. Armand Balsebre és catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix des de 1979 com a professor de periodisme radiofònic i creativitat audiovisual. Les seves recerques tracten sobre el llenguatge radiofònic, la història de la ràdio, la història de la publicitat, la publicitat radiofònica i la credibilitat audiovisual. És director del grup de recerca Publiràdio.

Divendres, 12 de juliol

10-12 h Conferència «A quatre mans i dues intel·ligències», a càrrec de Teresa Riera Madurell, Victòria A. Ferrer Pérez i Esperança Bosch Fiol, codirectores de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere

12 - 12.30 h Pausa i cafè

12.30 - 14.30 h Conferència de clausura: «Discriminació de les dones en entorns igualitaris», a càrrec de Nazanín Armanian, escriptora i politòloga iraniana. Llicenciada en Ciències Polítiques (UNED), ha estat professora de Relacions Internacionals i de cursos sobre la geopolítica de l’Orient Mitjà, la dona en les religions abrahàmiques, i la dona i els conflictes armats, en diferents centres acadèmics. És autora de disset llibres sobre qüestions relacionades amb el Pròxim Orient, els tres darrers dels quals són: No es la religión, estúpido (2017), Islam sin velo (2015) i Retrato de la mujer en los países musulmanes (2012).

Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Metodologia

Desenvoluparem un curs que combinarà les classes magistrals, el treball de l’alumnat, els debats, les conferències i les activitats lúdiques. Per això, proposam un ventall d’activitats a càrrec de persones de prestigi reconegut i amb experiència en els temes que tractaran.

Dimecres i dijous horabaixa cada persona podrà triar com a màxim un taller, és a dir, assistirà a dos tallers durant la setmana. La resta de dies es faran activitats conjuntes.

Llengües vehiculars Català i castellà


Accés a la Web i programa


2019-05


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista