Mujeres en Red
twitter
twitter

[Por ]

Jornades de treball "Pacte Nacional per a la Immigració, perspectiva des de les dones". Barcelona

5 – 6 de juny 2008

Visitas: 626    {id_article}  

Institut Català de les Dones i la Secretaria per a la Immigració. Sala d’actes de l’Escola Universtària d’Enginyeria. Barcelona.

A Catalunya, el principal factor de canvi social del segle XXI és la immigració. En els darrers deu anys, l’assentament de persones de diferents orígens ha donat lloc una transformació demogràfica que, tot i que ja s’havia produït amb anterioritat, per les seves característiques, planteja nous reptes i noves oportunitats que com a país hem d’afrontar.

Les estratègies de les dones en l´’us dels fluxos migratoris, la seva participació en determinats sectors del mercat laboral, el seu paper com a agents de canvi o la presència creixent de diferents col·lectius d’ immigrades a Catalunya, planteja a tot el sistema públic un seguit de demandes i necessitats que cal que siguin identificades de forma urgent. En conseqüència, es tracta de desenvolupar un enfocament de gènere en les polítiques públiques que tingui present les experiències diferents que viuen dones i homes immigrats. Només d’aquesta manera, i partint de la participació de les immigrades, es podrà actuar sobre aquelles situacions que les afecten contundentment, com la segregació laboral, els problemes de salut específics, les càrregues familiars, etc.

Dins aquesta perspectiva, l’Institut Català de les Dones i la Secretaria per a la Immigració, amb la col·laboració de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, proposen la celebració d’aquestes jornades amb la finalitat de propiciar un espai de trobada entre investigadores i investigadors, professionals, agents socials -en especial les pròpies associacions d’immigrades- i persones amb responsabilitat política i tècnica en el tema, per tal de reflexionar i debatre sobre la realitat específica i diversa de les immigrades, així com conèixer els resultats d’algunes recerques i la seva rellevància per reorientar les polítiques familiars i d’immigració a Catalunya.

Aquests jornades es produeixen en el context dels treballs del Govern adreçats a assolir el Pacte Nacional per a la Immigració, que ha de consistir en l’establiment d’un compromís per part dels diferents actors socials, civils, institucionals i polítics en les polítiques de gestió del fet migratori. Els resultats d’aquestes jornades poden proporcionar eines que facin d’aquest pacte un veritable instrument polític de cohesió social. I això només serà possible si es té en compte el fet diferencial de l’experiència migratòria femenina i el paper fonamental que juguen les relacions de gènere en tot el procés.2008-05


Otros textos

Quizás también te interese

1997 - 2024 Mujeres en Red. El periódico feminista